breadcrumb
Cơm đốt thố Lão Đại - Cơ sở Việt Trì

Thông tin nhà hàng

  • 329 Đường Tiên Dung - Tiên Cát - Tiên Dung - Việt Trì
  • 02106339866
  • comdottholaodaiviettri@gmail.com

"Tự hào gạo Việt - Cơm Đốt thiệt ngon"

Si mê Cơm nhà Lão Đại có khó gì đâu, nhưng trái tim cứ khó quên những dư vị ngọt. 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận