breadcrumb
Cơm Đốt Thố Lão Đại

Hệ thống nhà hàng cơm đốt thố đầu tiên tại Việt Nam với lớp cháy giòn vàng rụm. Ngon như cơm nhà!

Hệ thống nhà hàng cơm đốt thố đầu tiên tại Việt Nam với lớp cháy giòn vàng rụm. Ngon như cơm nhà!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận