breadcrumb
Cơm đốt thố Lão Đại - cơ sở Hạ Long

Thông tin nhà hàng

  • Số nhà 42, đường 25/4 (Tổ 41, Khu 3), phường bạch đằng, Ha Long, Vietnam
  • 092 555 59 88
  • comdottholaodai1808@gmail.com

"Tự hào gạo Việt - Cơm Đốt thiệt ngon"

Quán cơm thân thương cho dân sành ăn nơi "Rồng Thiêng đáp xuống".

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận